Anders första tävling – Smögen Offshore 1993

Navigatör: Lasse Block

Piraya 14/Nissan 40 – klass Offshore 550.